Onderwatergeluid

Onderwatergeluid is een werkveld dat sterk in ontwikkeling is. Momenteel is de kennis nog relatief beperkt en zijn veel zaken nog onduidelijk terwijl de mogelijke druk op het ecosysteem kan groot zijn.

WaterProof B.V. is gespecialiseerd in onderwatergeluid, zowel in (beleids) inhoudelijke advisering als in meetcampagnes om propagatie van geluid in het veld te meten. Een van de gebieden waar WaterProof B.V. zich de komende jaren op gaat richten zijn baseline marine mammal studies, waarbij projectgebieden gemonitord worden op aanwezigheid van zeezoogdieren. Daarnaast richt WaterProof zich ook nadrukkelijk op het meten van onderwatergeluid, bijvoorbeeld tijdens offshore heiwerkzaamheden voor de bouw van nieuwe windmolenparken. WaterProof B.V. richt zich nadrukkelijk op het toegepaste werkveld van onderwatergeluid, omdat fundamentele kennisontwikkeling reeds bij gevestigde kennisinstituten goed geborgd is.

Zeezoogdieren surveys

De meest voorkomende zeezoogdieren in het Nederlandse deel van de Noordzee zijn de bruinvis (Phocoena phocoena), de gewone zeehond (Phoca vitulina) en de grijze zeehond (Halichoerus grypus). Onderwatergeluid is van groot belang voor deze soorten, omdat ze van geluid gebruik maken voor bijvoorbeeld navigatie of het zoeken naar eten. Als gevolg daarvan kunnen zij makkelijk door geluid verstoord worden. Ook andere organismen zoals vissen en crustacea maken onderwater gebruik van geluid. Een verandering van de akoestische omgeving kan daarom gevolgen hebben voor het mariene milieu.

In samenwerking met derden verricht WaterProof B.V. marine mammal surveys, waardoor met behulp van visuele observaties of het gebruik van CPODs de aanwezigheid van zeezoogdieren in projectgebieden in kaart gebracht worden.

bruinvis_site

Mitigerende maatregelen

Om effecten van geluid op het ecosysteem te beperken kunnen mitigerende maatregelen genomen worden. Het uitvoeren van werkzaamheden in minder gevoelige periodes of technische oplossingen die de voortplanting van geluid onderwater kunnen verminderen zijn hier voorbeelden van. WaterProof B.V. beschikt over de vakkennis om u hierover te adviseren. Onze missie is om met behoud van onze natuurwaarden de uitvoering van projecten mogelijk te maken.

 

bruinvis_site