Onderwatergeluid

Onderwatergeluid is een werkveld dat sterk in ontwikkeling is. Er wordt volop kennis ontwikkeld, omdat de mogelijke druk op het ecosysteem groot kan zijn.

WaterProof is gespecialiseerd in het meten en modelleren van onderwatergeluid. Metingen voeren we bijvoorbeeld uit bij offshore heiwerkzaamheden voor de bouw van nieuwe windmolenparken, om te toetsen of niveaus onder wettelijke geluidsnormen blijven. Ook voeren we verschillende onderzoeksprojecten uit, waarbij we metingen uitvoeren om een beeld te krijgen van het achtergrondgeluidsniveau op de Noordzee, de invloed van scheepsgeluid in- en rondom windparken en naar de ontwikkeling van stillere seismische bronnen om de impact op het ecosysteem te verminderen. Deze metingen voeren we uit volgens de relevante en meest recente ISO-normen.

Met ons eigen ontwikkelde Tritonic onderwatergeluidsmodel, kunnen wij de verwachte geluidsniveaus van verschillende bronnen op verschillende afstanden van de bron modelleren. Dit model is gevalideerd aan de hand van verschillende datasets en zetten we bijvoorbeeld in om effectafstanden op zeezoogdieren te kunnen bepalen of te voorspellen op welke afstanden bepaalde normen worden overschreden.

Met onze combinatie van het uitvoeren van metingen en het modelleren van onderwatergeluid, helpen we onze klanten met de voorbereiding en uitvoering van hun projecten op zee.

Mitigerende maatregelen

Om effecten van geluid op het ecosysteem te beperken worden mitigerende maatregelen genomen. Het uitvoeren van werkzaamheden in minder gevoelige periodes of technische oplossingen die de propagatie van geluid onderwater verminderen zijn hier voorbeelden van. WaterProof beschikt over de vakkennis om u hierover te adviseren en de modellen om de efficiëntie hiervan te kwantificeren. Onze missie is om met behoud van onze natuurwaarden de uitvoering van projecten mogelijk te maken.

 

bruinvis_site