Onderwatergeluid

Inleiding

Tegenwoordig vinden er steeds meer activiteiten op zee plaats en dat leidt tot meer geluid onder het zeeoppervlak. Enkele voorbeelden zijn bijvoorbeeld heiwerkzaamheden voor windmolenparken of seismische surveys. Maar ook passerende schepen of explosies van oude mijnen uit de Tweede Wereldoorlog zorgen voor onderwatergeluid. Er is echter nog weinig kennis over bijvoorbeeld de reikwijdte van onderwatergeluid terwijl de effecten op het ecosysteem groot kunnen zijn.

Gelukkig komt er tegenwoordig steeds meer aandacht voor onderwatergeluid. Er vinden bijvoorbeeld steeds meer campagnes plaats waarin landen samenwerken om de hoeveelheid onderwatergeluid en de resulterende effecten in kaart te brengen. De resultaten zullen worden gebruikt voor het vaststellen van betere geluidsregels. Maar ook in de offshore industrie is er steeds meer aandacht voor onderwatergeluid. Bij het bouwen van de nieuwe Nederlandse windmolenparken op de Noordzee is het bijvoorbeeld verplicht om metingen van onderwatergeluid te doen. Het uitvoeren en analyseren van dit soort metingen is echter niet eenvoudig, aangezien speciale apparatuur en specifieke kennis van onderwatergeluid noodzakelijk is.

Onderwatergeluidsmetingen

WaterProof B.V. is gespecialiseerd in onderwatergeluid, zowel in meetcampagnes om propagatie van geluid in het veld te meten en het analyseren van de verzamelde gegevens alsmede in (beleids) inhoudelijke advisering. Wij beschikken over verscheidene recorders voor het doen van metingen op verschillende afstanden en ook over een boei die onderwatergeluid kan meten. Deze boei kan zelfs realtime data verzenden naar de ontvanger.

Verscheidene van onze mensen hebben hun Offshore papieren (BOSIET, HUET) en hebben ruime ervaring met het uitvoeren van offshore meetcampagnes, het plaatsen van meetapparatuur op de zeebodem en het uitvoeren van cable deployed ship based metingen. Met zorgvuldige voorbereiding en een sterk HSE beleid zorgt WaterProof B.V. er voor dat metingen veilig, effectief en doelgericht worden uitgevoerd.  Voor de uitvoering zoeken wij regelmatig de samenwerking met gespecialiseerde survey bedrijven, om te garanderen dat metingen met state-of-the-art apparatuur en ervaring wordt geplaatst en opgehaald. Metingen die wij uitvoeren worden gebruikt als referentiemeting en ter validatie van onderwatergeluidsmodellen. Meten is weten!