Zeezoogdieren monitoring (PAM & MMO)

Zeezoogdieren, zoals walvissen, dolfijnen, bruinvissen en zeehonden, maken gebruik van geluid om bijvoorbeeld te communiceren, te foerageren of zich te oriënteren. Geluid in de zee dat afkomstig is van menselijke activiteit, zoals de scheepvaart, seismisch onderzoek en de bouw van windmolenparken, kan deze dieren verstoren in hun natuurlijk gedrag. Om inzicht te krijgen in deze effecten, en om te werken aan het beperken van verstoring, voert WaterProof wereldwijd projecten uit die gericht zijn op het effect van menselijk onderwatergeluid op zeezoogdieren.

WaterProof is gespecialiseerd in het uitvoeren van passieve akoestische monitoring (PAM) van zeezoogdieren, waarbij we met behulp van hydrofoons en akoestische recorders de aanwezigheid van zeezoogdieren in projectgebieden monitoren. Ook voeren we visuele observaties uit, waarbij we getrainde marine mammal observers (MMO) in onze projecten inzetten. Deze monitoring en metingen worden wereldwijd uitgevoerd op een breed scala aan projecten, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van offshore windparken of bij de uitvoering van seismische surveys.

bruinvis_site