Havens & Mariene Infrastructuur

Ontwikkelingen

De scheepvaartsector is volop in ontwikkeling. Scheepsafmetingen zijn wereldwijd sterk groeiende en havens en terminals hebben veelal moeite deze groei bij te houden. Daarbij ontstaan zowel horizontaal (vaargeul / draaicirkel dimensies) en verticaal (benodigde diepgang) uitdagingen. Wij leveren adviesdiensten aan o.a. havens en terminals om waar mogelijk de huidige natte infrastructuur dimensies zo goed mogelijk te benutten of wanneer echt noodzakelijk deze infrastructuur te vergroten.

Tools

Veelal worden adviezen gegeven door gebruik te maken van real-time of fast-time navigatie software, desktop gestuurd of full-mission bridge simulators. Voor het ontwerpen van havens en vaargeulen maken wij gebruik van desktop simulators als SHIP-Navigator, ontwikkeld door Alkyon (ARCADIS).  Voor het verifiëren van een lay-out of voor het trainen van loodsen en sleepbootpersoneel wordt gebruik gemaakt van high-end simulatoren bij bijvoorbeeld MARIN.

Trainingen

Onze medewerkers hebben in het verleden  verscheidene studies uitgevoerd naar het optimaliseren van zowel de verticale als horizontale dimensies van vaarwegen. Naast de technische aspecten van havenontwerp worden in het buitenland vooral ook de manoeuvreer strategieën beschouwd. Juist daar is gebleken dat grote winst in de optimalisatie van nautische infrastructuur te behalen is.

Expertise

We hebben een brede expertise op het gebied van kust en mariene infrastructuur. Deze omvat onder andere:

  • Havenontwerp en optimalisatie (natte-deel)
  • Trainingen van loodsen en sleepboot kapiteins
  • kabel routing en begraafdiepte studies
  • Windpark planning en ontwerp

Itajai