Kust en Zee

Kust gerelateerde studies behoren tot de kerncompetenties van WaterProof B.V. De interactie tussen land en water vormt een complexe omgeving. Onze medewerkers hebben in totaal meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van allerhande waterbeweging-, morfologische- en kust gerelateerde studies in vele landen over de gehele wereld. Wij leveren advies gebaseerd op onze specialistische kennis van het watersysteem.

Tools

Ter ondersteuning van onze adviezen worden veelvuldig specialistische numerieke modellen ingezet. Onze kennis omvat het volledige spectrum van numerieke modellen die worden toegepast ter ondersteuning van de advisering voor allerhande kustgerelateerde studies.  Zeer geavanceerde numerieke rekenmodellen worden niet geschuwd en veelvuldig toegepast. Daarbij wordt opgemerkt dat modellen altijd een schematisatie van de werkelijkheid zijn en de modelresultaten altijd met een specialistisch oog dienen te worden geïnterpreteerd en het toepassingsgebied goed dient te worden beschouwd. De modelresultaten op zichzelf zullen bij WaterProof B.V. nooit leidend zijn, altijd zullen deze in perspectief worden geplaatst met het toepassingsgebied van de gebruikte tools. Daarnaast proberen wij onze modellen altijd te valideren met behulp van gemeten data in het veld.

Het wereldwijd toegepaste numerieke waterbewegingsmodel DELFT3D en spectraal golfmodel SWAN zijn onze belangrijkste tools (zie hier voor enkele voorbeelden). Daarnaast investeren we in innovatie en volgen de ontwikkelingen in modellen voor de toekomst als SWASH, XBeach, 3Di en OpenFoam.

Integrale aanpak

Veelal bestaan de vraagstukken uit een combinatie van expertises. Onze aanpak is waar mogelijk zoveel mogelijk een integrale, waarin de verschillende facetten van uw vraagstuk, de verschillende stakeholders en uiteenlopende belangen op een zo integraal mogelijke manier in het project worden geïmplementeerd. Een project is pas een succes als het wordt gedragen door zijn omgeving.

Expertise

Onze diensten  bestaan uit studies op het gebied van:

  • Waterbeweging, o.a. modelleren van getij voortplanting, zoutindringing, meteorologische effecten, etc.
  • Extreme condities, o.a. modelleren van tsunami's, stormen en orkanen
  • Kusten en kustverdediging, o.a. modelleren van sediment transporten, rehabiliteren aangetaste kusten, etc.
  • Morfodynamica van estuaria en zeegaten, o.a. modelleren van morfodynamische gedrag van de zeebodem, vertroebeling, etc.

texel

DCIM100MEDIADJI_0229.JPG