Water & zand

Noodzaak

Een van de kerncompetenties van WaterProof B.V. zijn studies gerelateerd aan waterbeweging en sediment transport. De interactie tussen golven, stromingen en de bodem vormt een complexe omgeving waarbij voor het geven van goede adviezen specialistische kennis noodzakelijk is. Ter ondersteuning van onze adviezen op het gebied van waterbeweging-, morfologische- en kust gerelateerde studies maken wij naast specialistische numerieke modellen ook zeer veel gebruik van veldmetingen. De achterliggende reden hiervan is dat modellen altijd een schematisatie van de werkelijkheid zijn en modelresultaten dus altijd in perspectief moeten worden geplaatst. Met behulp van veldmetingen is het mogelijk de modellen te valideren aan gemeten waardes in het veld en daarmee dus de betrouwbaarheid van de modelresultaten flink te vergroten. Dit is dan ook de reden dat WaterProof B.V. een sterke voorkeur heeft voor het gebruik van veldmetingen bij dit soort studies.

Uitvoering

De medewerkers van WaterProof B.V. hebben veel ervaring met het plannen en uitvoeren van metingen in het veld. Veelal gebruiken wij daarvoor onze eigen specialistische instrumenten, waarmee metingen op het gebied van waterbeweging en sediment transport kunnen worden gedaan. Zo beschikken wij over een drukdoos voor het meten van golven en waterstanden, een Aquadopp voor het meten van stromingen en waterstanden en een OBS voor het meten van de turbiditeit van het water. Dankzij onze eigen boten kunnen wij de instrumenten zelf uitzetten op het water en zijn wij daardoor in staat een veldcampagne helemaal zelfstandig uit te voeren. Indien extra apparatuur gewenst is hebben wij de beschikking over een breed netwerk van hydrografische gespecialiseerde bureaus waarmee wij gezamenlijk specialistische metingen kunnen uitvoeren.