Elektromagnetische velden

Inleiding

In de komende jaren worden in de Nederlandse kustzone een flink aantal nieuwe offshore windmolenparken gebouwd. De verbinding tussen de windmolenparken en het landelijke elektriciteitsnet vind plaats met zogenaamde export kabels, welke elektromagnetische velden produceren. De sterkte en impact van deze elektromagnetische velden op het mariene ecosysteem is grotendeels onbekend. Enkele studies wijzen erop dat sommige diersoorten mogelijk worden verstoord bij de kabels of deze zelfs vermijden. Aangezien de hoeveelheid kabels de komende jaren flink zal gaan toenemen, is het nodig om een beter beeld te krijgen van de sterktes van elektromagnetische velden in de Noordzee.

Meten van elektromagnetische velden

Tot nu toe zijn de verwachte veldsterktes van electriciteitskabels vooral gebaseerd op modelresultaten. De nauwkeurigheid van deze modelresultaten is onduidelijk. Overall blijkt er een sterke kennisleemte te zijn betreffende de te verwachten elektromagnetische veldsterktes voor verschillende kabeldesigns, voltages en de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit. Het is dus noodzakelijk om elektromagnetische velden in het veld te meten. WaterProof B.V. beschikt over gespecialiseerde meetapparatuur waarmee elektromagnetische veldsterktes kunnen worden gemeten. Hiermee is het mogelijk om de veldsterktes van bijvoorbeeld een kabel tot in detail te meten. Onze apparatuur is zowel geschikt voor metingen op het land als op zee en de resultaten kunnen gebruikt worden om de kennisleemte betreffende elektromagnetische velden op zee te verkleinen.