Certificering

ISO certificering

Sinds juli 2017 zijn wij ISO 9001 én ISO 14001 gecertificeerd. In 2020 is daar de certificering van ISO 45001 bij gekomen.

De auditoren van QualityMasters hebben ons QHSE (Quality, Health, Safety and Environment) Managementsysteem positief beoordeeld op basis van de NEN-EN-ISO 9001:2015,  NEN-EN-ISO 14001:2015  en NEN-EN-ISO 45001:2018 eisen.

Doordat wij met vlag- en wimpel zijn geslaagd, hebben wij zowel het ISO 9001, ISO 14001 én ISO 45001 certificaat ontvangen. Hiermee tonen wij aan dat onze manier van werken voldoet aan de voorschriften op het gebied van Kwaliteit-, Milieu,- en Veiligheidsmanagement.

Wij onderscheiden onszelf door altijd de beste kwaliteit te willen leveren en zijn daarom trots op de ontvangen certificering. We investeren in professionaliteit en geloven alleen met kwaliteit voor klanten van waarde te kunnen zijn.

Wij beschouwen ons milieubeleid als een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering, dat gericht is op een continue verbetering van de milieuprestatie. Wij spannen ons in om de milieueffecten die de bedrijfsactiviteiten kunnen veroorzaken te voorkomen en te beperken.

Gezondheid van - en veilig werken door - onze medewerkers staat bij ons ten alle tijden voorop. Het welzijn en de veiligheid van onze medewerkers is essentieel voor onze bedrijfsvoering en wij streven ernaar om alle risico’s weg te nemen en met maatregelen te minimaliseren.

 

NEN-EN-ISO 9001:2015 is een internationale norm voor het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Dit systeem richt zich op het verbeteren van de klantgerichtheid & -tevredenheid. De norm wordt zowel intern als extern gebruikt om te beoordelen of de organisatie voldoet aan de eisen/ wensen/ verwachtingen van klanten, de wet- en regelgeving en de bedrijfseigen eisen. Met de norm wordt de klanttevredenheid binnen de organisatie verhoogd, dankzij een continue structurele beheersing en verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem.

NEN-EN-ISO 14001:2015 is een internationale norm voor het milieumanagementsysteem van een organisatie. Dit systeem richt zich op het verbeteren van de milieuprestaties. De norm wordt zowel intern als extern gebruikt om te beoordelen of de organisatie voldoet aan de wet- en regelgeving, de bedrijfseigen en andere milieueisen. Met de norm wordt de milieubelasting vermindert en worden de milieuprestaties verhoogd, dankzij een continue structurele beheersing en verbetering van het milieumanagementsysteem.

 

NEN-EN-ISO 45001:2018 is een internationale norm voor het Gezond & Veilig Werken managementsysteem van een organisatie. Dit systeem richt zich op verbetering van de gezondheid, veiligheid en welzijn van personen, zoals medewerkers en externe bezoekers van een organisatie. De norm wordt zowel intern als extern gebruikt om te beoordelen of de organisatie voldoet aan de regelgeving en de bedrijfseigen eisen. Met de norm wordt de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden (zoals werkomgeving en aanwezig materiaal) verhoogt en worden medewerkers gestimuleerd en gemotiveerd. Daarmee worden de risico’s voor medewerkers en bezoekers vermindert of elimineert.