Certificering

ISO certificering

Sinds juli 2017 zijn wij ISO 9001 én ISO 14001 gecertificeerd!

De auditoren van QualityMasters hebben het kwaliteits- en milieumanagementsysteem van WaterProof positief beoordeeld op basis van de NEN-EN-ISO 9001:2015 en NEN-EN-ISO 14001:2015 eisen.

Doordat wij met vlag- en wimpel zijn geslaagd, hebben wij zowel het ISO 9001 en ISO 14001 certificaat ontvangen. Hiermee tonen wij aan dat onze manier van werken voldoet aan de voorschriften op het gebied van Kwaliteit-, en Milieumanagement.

Wij onderscheiden onszelf door altijd de beste kwaliteit te willen leveren en zijn daarom trots op de ontvangen certificering. We investeren in professionaliteit en geloven alleen met kwaliteit voor klanten van waarde te kunnen zijn.

Wij beschouwen ons milieubeleid als een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering, dat gericht is op een continue verbetering van de milieuprestatie. Wij spannen ons in om de milieueffecten die de bedrijfsactiviteiten kunnen veroorzaken te voorkomen en te beperken.

 

 

Algemeen logo 3

NEN-EN-ISO 9001:2015 is een internationale norm voor het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Dit systeem richt zich op het verbeteren van de klantgerichtheid & -tevredenheid. De norm wordt zowel intern als extern gebruikt om te beoordelen of de organisatie voldoet aan de eisen/ wensen/ verwachtingen van klanten, de wet- en regelgeving en de bedrijfseigen eisen. Met de norm wordt de klanttevredenheid binnen de organisatie verhoogd, dankzij een continue structurele beheersing en verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem.

NEN-EN-ISO 14001:2015 is een internationale norm voor het milieumanagementsysteem van een organisatie. Dit systeem richt zich op het verbeteren van de milieuprestaties. De norm wordt zowel intern als extern gebruikt om te beoordelen of de organisatie voldoet aan de wet- en regelgeving, de bedrijfseigen en andere milieueisen. Met de norm wordt de milieubelasting vermindert en worden de milieuprestaties verhoogd, dankzij een continue structurele beheersing en verbetering van het milieumanagementsysteem.