Modellen

Animatie kwelder Terschelling

Animatie van het vullen en ledigen van het gebied waar de kwelder op Terschelling wordt ontwikkeld gedurende 2 getijdencycli. De kleur geeft de stroomsnelheid aan (in m/s) en de zwarte pijlen de stroomrichting. De zwarte lijnen met cijfers geven de diepte aan in meters. De kleine grafiek geeft de waterstand aan op het roze punt in het model. Deze animatie is een voorbeeld van berekeningen die met Delft3D kunnen worden uitgevoerd en resultaten van dit model zijn gebruikt in de studie voor de optimalisatie van het kwelderontwerp op Terschelling.

Animatie Eems-Dollard

Animatie van stroomsnelheden en waterstanden in het Eems-Dollard estuarium gedurende 2 getijdencycli. De kleur geeft de stroomsnelheid aan (in m/s) en de zwarte pijlen de stroomrichting. De kleine grafiek geeft de waterstand aan op twee verschillende punten (zwart en rood) in het model. Het zwarte punt is gelegen op zee terwijl het rode punt in het estuarium ligt. Duidelijk is het verschil in waterstand te zien. Deze animatie is een voorbeeld van berekeningen die met Delft3D kunnen worden uitgevoerd.

Animatie Nederlandse kust

Animatie van waterstanden en stroomsnelheden langs de Nederlandse kust gedurende 2 getijdencycli. De kleur geeft de stroomsnelheid aan (in m/s) en de zwarte pijlen de stroomrichting. De kleine grafieken geven op verschillende plekken in het model de waterstand aan. Hierbij is steevast een locatie op zee en een locatie bij de kust gezamenlijk geplot om het verschil in waterstand te verduidelijken. Deze animatie is een voorbeeld van berekeningen die met Delft3D kunnen worden uitgevoerd.

Animatie getijpropagatie Noordzee

3D Animatie van getijpropagatie in de Noordzee en op de Continentale shelf gedurende 2 getijdencycli. Hierbij geven de kleuren de waterstand aan en is door het 3D effect duidelijk te zien waar de amplitudes van het getij het hoogst zijn. Verder zijn van verschillende locaties in het model de waterstanden geplot waarop duidelijk te zien is hoe groot het verschil in waterstand kan zijn. Deze animatie is een voorbeeld van berekeningen die met Delft3D kunnen worden uitgevoerd.