pagepicture1

Onderwatergeluid

Onderwatergeluid is een werkveld dat sterk in ontwikkeling is. Kennis is nog relatief beperkt en de mogelijke druk op het ecosysteem kan groot zijn.

WaterProof B.V. is gespecialiseerd in onderwatergeluid, zowel in (beleids) inhoudelijke advisering als in meetcampagnes om propagatie van geluid van bijvoorbeeld heiwerkzaamheden of seismisch onderzoek in het veld te meten. Een van de gebieden waar WaterProof B.V. zich de komende jaren op gaat richten zijn baseline marine mammal studies, waarbij projectgebieden gemonitord worden op aanwezigheid van zeezoogdieren. WaterProof B.V. richt zich nadrukkelijk op het toegepaste werkveld van onderwatergeluid, omdat fundamentele kennisontwikkeling reeds bij gevestigde kennisinstituten goed geborgd is.

 

GeluidNoordzee

Onderwatergeluidsmetingen

Verschillende medewerkers van WaterProof B.V. hebben ruime ervaring met het uitvoeren van offshore meetcampagnes, het plaatsen van meetapparatuur op de zeebodem en het uitvoeren van cable deployed ship based metingen. Met zorgvuldige voorbereiding en een sterk HSE beleid zorgt WaterProof B.V. er voor dat metingen veilig, effectief en doelgericht worden uitgevoerd.  Voor de uitvoering zoeken wij regelmatig de samenwerking met gespecialiseerde survey bedrijven, om te garanderen dat metingen met state-of-the-art apparatuur en ervaring wordt geplaatst en opgehaald.

Metingen die wij uitvoeren worden gebruikt als referentiemeting en ter validatie van onderwatergeluidsmodellen. Meten is weten!

metingen

Zeezoogdieren surveys

De meest voorkomende zeezoogdieren in het Nederlandse deel van de Noordzee zijn de bruinvis (Phocoena phocoena), de gewone zeehond (Phoca vitulina) en de grijze zeehond (Halichoerus grypus). Onderwatergeluid is van groot belang voor deze soorten, omdat ze van geluid gebruik maken of door geluid verstoord kunnen worden. Ook andere organismen zoals vissen en crustacea maken van geluid gebruik onderwater. Een verandering van de akoestische omgeving kan daarom gevolgen hebben voor het mariene milieu.

In samenwerking met derden verricht WaterProof B.V. marine mammal surveys, waardoor met behulp van visuele observaties of het gebruik van CPODs de aanwezigheid van zeezoogdieren in projectgebieden in kaart gebracht worden.

bruinvis_site

Mitigerende maatregelen

Om effecten van geluid op het ecosysteem te beperken kunnen mitigerende maatregelen genomen worden. Het uitvoeren van werkzaamheden in minder gevoelige periodes of technische oplossingen die de voortplanting van geluid onderwater kunnen verminderen zijn hier voorbeelden van. WaterProof B.V. beschikt over de vakkennis om u hierover te adviseren. Onze missie hierin is om met behoud van onze natuurwaarden de uitvoering van projecten mogelijk te maken.